Statik Proje Tasarım

Statik Proje; Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin-temel-yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur. İnşaat Mühendisleri, kat planlarını döşeme üstünden keserek yukarı baktığı yönde ifade eder.

Statik proje, İnşaat mühendisleri odasından yetki belgesi olan statik proje firmaları tarafından hazırlanır. Mimar koordinatörllüğünde mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanıp ilgili belediye onayından geçmesi bina ruhsatının alınabilmesi için gereklidir.

Statik projenin yapısı kullanılacak taşıyıcı sistem malzemesinin betonarme ya da çelik olmasına göre farklılık kazanır. Genel olarak, paftalarda temel, döşeme teçhizat planları, kolon aplikasyonu, temel ve döşeme kiriş açılımları ve bunlara ait tüm hesap dökümleri, demir boyları, çapları, adetleri ve bulundukları noktalar yer almaktadır. Demir çapları için mm olarak ifade edilirken proje ölçü birimi cm dir.

Proje, hazırlayan firmanın antetli paftaları üzerinde kapak sayfası bilgileri ile sunulur. Kapak sayfasında projesi hazırlanan yapıya ve sahibine ait bilgiler verilir.

Statik projenin hazırlanması kadar doğru okuması da ciddiyetle takip edilmesi gereken bir husustur.