Renovasyon İşlemleri

Renovasyon , dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir ve en basit seviyede “yenileme ve onarım” anlamına gelmektedir. Renovasyon tarihî bir yeri korumaya almak için kullanılabildiği gibi, konfor ve güvenlik açısından eksikliği olan binalar için de yıkılmasını önlemek için yeniden işlevlendirme göreviyle kullanılmaktadır. Yeniden işlevlendirme derken mesela eski bir fabrikanın bir sanat galerisine dönüştürülmesi bir örnek olarak verilebilir. Renovasyon yapılması çok muhtemel olan örnek yapıların bir listesi aşağıda bulunmaktadır:

Mimari Renovasyon Ne Demek?

Renovasyon, mimari alanda sık sık kullanılan bir terimdir. Hatta renovasyon projeleri şeklinde karşımıza çıkmaktadırlar. Bu terimin geldiği anlam bir yapıdaki belirli bölgelerin korunarak yenilenmesidir. Anlaşılacağı üzere, bu tip bir işlem genellikle tarihî yapılar için geçerlidir. Çünkü tarihî yapıların kondisyonunu koruması sağlanırken aynı zamanda korunması da yapılmalıdır. Ancak tarihî yapılardan ayrı bir şekilde, bir kentin de belli bir bölgesi koruma amacı ile renove edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tarihî yapının ya da mekânın tarihsel görünümünü ve eski estetik halini kaybetmemesidir. Bu tip bir uygulamaya geçmeden önce bölgenin ve yapının tarihi hakkında bilgi edinmek büyük bir önem arz etmektedir.